St. Joseph's Church, Main St., Glentworth

St. Joseph's Church, Main St., Glentworth